איזון משאבים

הערכות שווי של עסקים הפכו במרוצת השנים להיות חלק אינטגרלי מהליך גירושין. על סמך הערכות אלה נקבעים סכומי הפיצויים שעל בן הזוג שהינו הבעלים של העסק לשלם לבן זוגו במסגרת הליך איזון המשאבים המתבצע לאחר הפרידה.

הערכות השווי מתבצעות על ידי מומחים כלכליים ואקטואריים בהפניית בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לצדדים שמורה הזכות להציג למומחה שאלות הבהרה, ובמידת הצורך גם לחקור אותו על חוות הדעת שהגיש.

לעתים קרובות מלינים הצדדים כי חוות הדעת שנערכה על ידי מומחה בית המשפט הסבה להם נזקים כלכליים בעקבות עריכת חישובים שגויים כאלה ואחרים, והם מחפשים מומחה כלכלי מטעמם שיכתוב חוות דעת נגדית ו/או שינסח שאלות הבהרה לחוות דעת מומחה בית המשפט. המטרה, הלגיטימית יש לומר, להראות שהמומחה מטעם בית המשפט שגה בהערכתו ואילו היה מיישם שיטות הערכה נכונות היה סכום הפיצויים שונה לחלוטין.

לדעתנו, מעבר לקבלת המלצות על המומחה הכלכלי, השיקול המרכזי עליו יש לשים דגש בעת בחירת מומחה כלכלי, הוא אופיו המוסרי-אתי של מעריך השווי. כך למשל, בתחילה על מעריך השווי לשאול את עצמו האם במידה והוא היה ממונה על ידי בית המשפט בתיק הנדון, האם היה בוחר באותן שיטות מדידה ובאותם האומדנים. היה והתשובה חיובית הרי שעליו לסרב בנימוס לקבל את העבודה. אולם, אם התשובה שלילית, הרי שעליו לבצע את עבודתו ללא שום קשר למזמין העבודה, אלא בצורה מקצועית גרידא על פי התיאוריות המימוניות והפרקטיקה המקובלת בתחום. הערכת שווי בלתי תלויה, הגם שנעשית מטעם צד אחד מתקבלת באהדה רבה יותר מאשר חוות דעת "תפורה" לאינטרסים של מזמין העבודה.

צוות מומחים יוכל תמיד לייעץ לכם ללא תשלום או התחייבות כלשהי מצידכם בכל שאלה שיש לכם, כדי לסייע לכם במיפוי הטעויות המתודולוגיות והחישוביות שנפלו בחוות הדעת מומחה בית המשפט, אם בכלל.